ایمان

سلام سلام سلام

خوبین؟خوشین؟سلامتین؟

نماز روزه هاتون قبـــــــــــــــــول....توروخدا منو هم دعا کنید.

دوستای خوبم چون تو این ماه قشنگیم میخوام یه داستان براتون بنویسم که بیانگر اینه که خدا چقــــــــــــدر مهربونه و همه بنده هاشو دوست داره حتی اونایی که بهش ایمان ندارن!

مواظب خودتون باشید دوستــــــــــون دارم

نایت اسکیننایت اسکین

ایمان

مرد جوانی که مربی شنا و دارنده ی چندین مدال المپیک بود,به خدا اعتقادی نداشت و چیزایی که درباره ی خدا و مذهب میشنید مسخره میکرد.

شبی مرد جوان به استخر سرپوشیده ی آموزشگاهش رفت.چراغ خاموش بود ولی ماه روشن بود وهمین برای شنا کافی بود.

مرد جوان به بالا ترین نقطه تخته شنا رفت و دستاشو باز کرد تا به درون استخر شیرجه بره..

ناگهان سایه ی بدنش را همچون صلیبی روی دیوار مشاهده کرد.احساس عجیبی تمام وجودش را فرا گرفت.از پله ها پایین آمد و به سمت کلید برق رفت و چراغ هارو روشن کرد.

آب استخر برای تعمیر خالی شده بود!

/ 4 نظر / 26 بازدید
ماریــــــوس

ســــلام عسیســـــم... نمـــــآز و روزهـ تــــــو هـم قبـــــــول...

ماریــــــوس

راستـــــی آپــــــــم... خوشحـــــــآل میشـــــم بیــــــــآـی[ماچ]